top of page

Alive & Coaching in Bedrijf!

Alive & Coaching biedt persoonlijke begeleiding op maat, voor organisaties die het beste willen voor hun medewerkers! Alive & Coaching is gespecialiseerd in individuele begeleiding & groepstrainingen op de volgende gebieden:

Bewustzijn & Gezondheid Voor medewerkers die willen (of moeten) leren om op een gezonde manier om te gaan met werkdruk en stress. Alive & Coaching helpt uw medewerkers hun persoonlijke patronen te doorzien én te veranderen om uitval te voorkomen en uw ziekteverzuim te reduceren. Geschikt vanuit het oogpunt van verzuimpreventie en tijdens reintegratietrajecten.

Verlies & Verandering Voor medewerkers die binnen hun werk of privé te maken hebben met grote en ingrijpende gebeurtenissen (zoals ontslag of reorganisaties, maar ook ziekte, een scheiding of overlijden) wat effect heeft op hen als mens én als werknemer. Begeleiding bij Verlies & Verandering geeft uw medewerkers inzicht in het proces wat zij doormaken en ondersteunt hen hun weg weer te vinden. Hierdoor kunnen zij hun werk weer uitvoeren en wordt (langdurig) uitval voorkomen.

Loopbaanadvies & Ondersteuning Voor medewerkers die keuzes willen (of moeten) maken ten aanzien van werk. Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte maar ook in geval van boventalligheid of omdat iemand toe is aan een volgende stap. Alive & Coaching gaat met een frisse blik en vanuit een onafhankelijke positie voor en met uw medewerkers aan de slag. Zowel het afscheid nemen van de huidige plek, als het samen in kaart brengen van nieuwe kansen en mogelijkheden en ondersteuning bij het solliciteren horen tot de mogelijkheden.

Werkwijze

De individuele begeleiding bestaat uit persoonlijke gesprekken, toegespitst op de behoefte van de medewerker. De gesprekken hebben een vertrouwelijk karakter. Natuurlijk wordt u als opdracht-gever middels 3-gesprekken bij de voortgang betrokken. Alive & Coaching werkt op Haptonomische basis. Dat betekent dat er in de begeleiding gebruik wordt gemaakt van oefeningen die het lichaamsbewustzijn vergroten. Een bewezen waardevolle en effectieve manier om de resultaten van de begeleiding vast te houden. Alive & Coaching verzorgt ook workshops of trainingen op maat, bijvoorbeeld voor teams of medewerkers met een vergelijkbare hulpvraag/behoefte.

Tarief

Het tarief is op aanvraag beschikbaar. Het is mogelijk om uw medewerker aan te melden voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek om te bepalen of uw medewerker bij mij aan het goede adres is. Op basis daarvan ontvangt u een offerte op maat met een indicatie van het benodigd aantal uren en een totaalprijs. Bij meerdere aanmeldingen is het mogelijk afwijkende afspraken te maken. Voor het organiseren van groepsbijeenkomsten worden tarieven op maat vastgesteld. Wilt u meer weten over wat Alive & Coaching voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op voor het maken van een persoonlijke afspraak! Ook hieraan zijn vanzelfsprekend geen kosten verbonden! 

bottom of page